český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC SOLVETAL® AC 100 sredstvo proti sprijemanju bitumna 100 % rastlinsko
Last update: 2023/05/09 15:59

 

 

 

 

OPIS

Sinergijska tekočina derivatov rastlinskega izvora, namensko razvita za kar največjo učinkovitost proti sprijemanju, v vseh fazah izvedbe vročih mešanic, min. 160 °C pri nakladanju, 130 °C pri dostavi na delovišča, 120 °C pri stiskanju in tudi za tople mešanice. ZAJAMČENO brez škodljivih hlapov, brez hlapov, brez alergenov, brez ostankov pesticidov, brez GSO. Preprosto in hitro biorazgradljivo.

 

                             Prenesite tehnični list

 

FIZIKALNO-KEMIJSKE LASTNOSTI

KLASIFIKACIJA: APOLARNA TOPILA IZ KMETIJSKIH VIROV 

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Videz

 Vizualno

Prozoren

-

Barva*

 Vizualno

Rumeno-oranžna

-

Vonj

 Vohalno zaznavanje

Lahek

Značilen

-

Gostota pri 25°C

 NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Ledišče

 ISO 3016

-12

° C

Topnost v vodi

 -

0

%

Kinematična viskoznost pri 40°C

 NF EN 3104

31

mm²/s

Površinska napetost

NF ISO 6295

28,7

dine/cm

Lomni količnik

NF EN ISO 6320

1,4740

 

Topilna moč

indeks butanola Kauri

ASTM D 1133

>220

-

Kislinsko število

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodno število

 NF EN 14111

< 120

gI2/100g

Vsebnost vode

 NF ISO 6296

< 0.2

%

POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Plamenišče (zaprta posoda)

 NF EN 22719

>170

° C

Točka samovžiga

 ASTM E 659

>250

° C

Spodnja meja eksplozivnosti

 -

Neeksplozivno

% (prostornina)

Zgornja meja eksplozivnosti

 -

Neeksplozivno

% (prostornina)

Vsebnost eksplozivnih, oksidativnih, vnetljivih, zelo ali izredno vnetljivih snovi

 Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju

Globalno usklajen sistem

Popolnoma brez

 %

TOKSIKOLOŠKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Indeks anizidina 

 NF ISO 6885

< 5

-

Peroksidno število

 NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidinski indeks + 2x peroksidni indeks)

 -

< 25

-

Vsebnost rakotvornih, mutagenih in strupenih snovi za razmnoževanje, dražilnih, jedkih snovi

 Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju

Popolnoma brez

%

Vsebnost preostalega metanola iz transesterifikacije

 GC-MS

0

%

Emisije nevarnih spojin, CMR, dražilne snovi, jedko pri 160°C.

 GC-MS

0

%

Meja izpostavljenosti in povprečna vrednost (ELV in VME)

 
Brez
ppm

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI

 

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOTE

ENOTE

Nevarnost za vodo

 Razred nevarnosti za vodo v Nemčiji

1

razred

Primarna biološka razgradljivost CEC 21 dni pri 25°C

 L 33 T 82

Nad 90

%

Enostavna biorazgradljivost

OECD 301 A po 28 dneh
Izginotje COD

 

 ISO 7827

 

nad 80

 

%

Enostavna in končna biorazgradljivost

OECD 310 C v 28 dneh

Biorazgradnja po 67 dneh

 

 Spremenjen test MITI

 

nad 90

100

 

%

%

Sposobnost kopičenja v organizmih 

Porazdelitveni indeks (n-oktanol/voda):

 

 OCDE 107

manj kot 3

 

log KOW

Parni tlak pri 20 °C

 - 

< 0,1

hPa

Vsebnost VOC (hlapnih organskih spojin)

 - 

0

%

Vsebnost topil

 - 

0

%

Vsebnost okolju nevarnih snovi 

 -

Popolnoma brez

%

Vsebnost spojin s potencialom globalnega segrevanja

 -

0

%

Vsebnost spojin z dejavnikom škodljivosti za ozon

 -

0

%

Ogljikov odtis, analiza življenjskega cikla

 ISO 14040

1,60

Ekvivalent ogljika v kg

 

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO

Hraniti v zavetju, v prostorih s sobno temperaturo v zelo mrzlih obdobjih (<–10 °C). Uporabljajte v čisti obliki, ne mešajte z rakotvornim plinskim oljem, z topili na podlagi ogljikovodikov ali katerimkoli drugim izdelkom nedoločene formulacije.

 

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba v čisti obliki, pripravljeno za uporabo. Na površine nanašajte v zmernih količinah in s pomočjo nizkotlačnega razpršilca. Za uporabo z enotami, opremljenih s samodejnimi rokami, uporabljajte SOLVETAL DBE 250 v obliki vodne raztopine ali SOLVETAL 5050 v čisti obliki. (prilagojena viskoznost).

 

PAKIRANJE

 

                   Kontejner GRV 1000 L           Sod 200 L          Kangla 20 L

 

Sredstvo proti sprijemanju za centrale, najem, gradbišča, brez dima. Za vroče ali hladno asfaltiranje. IBIOTEC SOLVETAL AC 100 sredstvo proti sprijemanju za centrale in gradbišča 100 % rastlinsko

 

 

Proizvodnja, podmazovanje, čiščenje, zaščita
IBiotec
® Tec Industries® Service 

nudi celovit nabor proizvodov
posebej zasnovanih za uporabo v industriji.
 

 


 

Želite prejeti:

 

brezplačen vzorec 
tehnično priporočilo
tehnični list
varnostni list

 

- Kontaktirajte nas -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

proizvajalec industrijskih kemikalij, 
Zahvaljujemo se vam za obisk.IBiotec® Tec Industries®Service najdete na: YOUTUBE