český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC SOLVETAL® AC 100 klæbefri bitumen 100 % vegetabilsk
Last update: 2023/05/09 15:49

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE

Synergistisk væske af derivat af vegetabilsk oprindelse, specielt udviklet til maksimal klæbefri effektivitet, i alle trin i gennemførelsen af den varme asfalt, min. 160 °C ved lastning, 130 °C ved levering på byggepladsen, 120 °C ved komprimering men også for lunken asfalt. HELT uden skadelige dampe, røgfri, allergenfri, uden pesticidrester, uden GMO. Nemt og hurtigt bionedbrydeligt.

 

                         Download det tekniske ark

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

KLASSIFICERING: IKKE-POLÆRE OPLØSNINGSMIDLER AF AGROLOGISK OPRINDELSE 

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

 Visuel

Klar væske

-

Farve*

 Visuel

Gul-orange

-

Lugt

 Lugt

Let

Egenskaber

-

Densitet ved 25 °C

 DS/EN ISO 12185

916

kg/m3

Frysningspunkt

 ISO 3016

-12

°C

Vandopløselighed

 -

0

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

 DS/EN 3104

31

mm²/s

Overfladespænding

DS ISO 6295

28,7

Dyn/cm

Brydningsindeks

DS/EN ISO 6320

1,4740

 

Opløsningsevne

Kauri-butanol indeks

ASTM D 1133

>220

-

Syretal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

 DS/EN 14111

<120

gI2/100g

Vandindhold

 DS ISO 6296

< 0,2

%

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

 DS/EN 22719

>170

°C

Selvantændelsespunkt

 ASTM E 659

>250

°C

Nedre eksplosionsgrænse

 -

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

 -

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 CLP-forordningen

GHS

Fuldstændigt fravær

 %

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks 

 DS ISO 6885

<5

-

Peroxidindeks

 DS ISO 3960

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

 -

<25

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

 CLP-forordningen

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

 GC-MS

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

 GC-MS

0

%

Grænseværdi og gennemsnitlig eksponering (VLE og VME)

 

Uden

ppm

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

 

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

 WGK Tyskland

1

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

 L 33 T 82

Over 90

%

Let bionedbrydelighed

OECD 301 A over 28 dage
Ophør af COD

 

 ISO 7827

 

over 80

 

%

Enkel og fuldstændig bionedbrydelighed

OECD 310 C på 28 dage

Bionedbrydelig efter 67 dage

 

 Opdateret MITI

 

over 90

100

 

%

%

Bioakkumulering 

Fordelingsindeks for oktanol og vand

 

 OCDE 107

under 3

 

KOW

Damptryk ved 20 °C

 - 

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

 - 

0

%

Indhold af opløsningsmidler

 - 

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer 

 -

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af stoffer med GWP

 -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

 -

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

 ISO 14040

1,60

Kg kulstofækvivalent

 

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG

Opbevares beskyttet, i tempererede rum i perioder med koldt vejr (< - 10 °C). Anvendes ublandet, må ikke blandes med kræftfremkaldende dieselolie, kulbrinteholdige opløsningsmidler eller noget andet ikke-specifikt produkt.

 

BRUGSANVISNING

Anvendes ublandet, klar til brug. Påføres forsigtigt på overfladerne med en lavtryksspuler. Ved påføring på arbejdspladser, der er udstyret med automatiske ramper, anvendes SOLVETAL DBE 250 blandet med vand, eller SOLVETAL 5050 ublandet. (Tilpasset viskositet).

 

PRÆSENTATION

                     IBC-container 1000 L             Fad 200 L           Dunk 20 L

 

Klæbefri til asfaltanlæg, logistikcentraler, byggepladser, røgfri. Kold og varm asfaltmasse. IBIOTEC SOLVETAL AC 100 klæbefri til asfaltanlæg og byggepladser 100 % vegetabilsk

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE